Workshop Giải pháp nguồn điện tối ưu cho hệ thống an ninh hiện đại và Lễ ký kết hợp tác triển khai phòng Socomec Lab

16/10/2019

Workshop Giải pháp nguồn điện tối ưu cho hệ thống an ninh hiện đại và Lễ ký kết hợp tác triển khai phòng Socomec Lab.Kế hoạch chi tiết buổi sáng ngày 17/10/2019 - Tại UNETI - 218 Lĩnh Nam - Hà Nội

Kế hoạch chi tiết buổi chiều ngày 17/10/2019 - Tại UNETI - 218 Lĩnh Nam - Hà Nội

Ban Quản Trị Website