Workshop Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin và Truyền thông - Giải pháp An ninh An toàn Hiện đại trong Thời đại 4.0

30/06/2020

Workshop Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin và Truyền thông - Giải pháp An ninh An toàn Hiện đại trong Thời đại 4.0

Thời gian: Ngày 2/7/2020 và ngày 3/7/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 1 - HA8 - 218 Lĩnh Nam - Hà Nội

Ban tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) và Công Ty TNHH Công nghệ VIETNET

Đơn vị tài trợ: Socomec, Seagate, Digifort, Alstron, Commax.