Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

07/04/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

                       BỘ CÔNG THƯƠNG                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP                          

 

              

                  Số 178 /TB-ĐHKTKTCN                                          Hà Nội, ngày 06  tháng 04 năm 2020.

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

Thực hiện Quyết định số 480/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy chế tuyển dụng, tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật

Công nghiệp;

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển (gồm cả hình thức thi tuyển và xét tuyển)

 1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 2. Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;
 3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
 4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 1. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Có thể hình cân đối, ưa nhìn, không bị dị tật, có giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt, không nói lắp, không nói ngọng. Nam cao từ 1,65m và cân nặng 50 kg trở lên. Nữ cao từ 1,55m và cân nặng 45 kg trở lên. 2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

 1. Không cư trú tại Việt Nam;
 2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên  

 1. Có học vị thạc sĩ trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành dự tuyển (trước đó tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên đúng với ngành, chuyên ngành dự tuyển) hoặc tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên của các trường trong nước hoặc nước ngoài có ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực cần tuyển. Đối với ngành nghề mang tính đặc thù, truyền thống hoặc trường hợp đặc biệt được Hiệu trưởng xem xét trên cơ sở đề xuất của Trưởng đơn vị trước khi thông báo tuyển dụng;
 2. Tuổi đời người dự tuyển không quá 30 đối với trình độ đại học; không

quá 45 đối với người có học vị thạc sĩ; không quá 55 đối với người có học vị Tiến sĩ và không quá 60 tuổi đối với người có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định;

 1. Ngoại hình cân đối, không nói ngọng, nói lắp, không có dị tật;
 2. Có trình độ tiếng Anh bậc 3(B1) theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có trình độ tiếng Anh đạt: 4.5 IELTS/450 TOEFL Paper/45 TOEFL iBT trở lên. Đối với giảng viên giảng dạy ngoại ngữ ngoài các tiêu chuẩn trên cần phải có trình độ tiếng Anh C1 (theo khung tham chiếu châu Âu) và tương đương trở lên và trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 (B1) khung châu Âu hoặc tương đương;

 1. Có chứng chỉ tin học với trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông;

g) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ GD&ĐT (chương trình bồi dưỡng cho giảng viên dạy đại học) và khả năng nghiên cứu khoa học (có thể bổ sung sau).

2. Đối với chức danh nghề nghiệp chuyên viên và tương đương

 1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí, lĩnh vực công tác;
 2. Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi. Đối với các trường hợp

đặc biệt khác do Hiệu trưởng nhà trường quyết định;

 1. Có trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Đối với vị trí chuyên viên Trung tâm Hợp tác quốc tế phải có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong việc giao tiếp và làm việc.

 1. Có chứng chỉ tin học với trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông;

 1. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến các công việc được giao nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu (có thể bổ sung sau).

3. Đối với ngạch kỹ thuật viên, nhân viên

 1. Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Trừ trường hợp lái xe phải có bằng lái được cơ quan có thẩm quyền cấp;
 2. Tuổi đời dự tuyển không quá 35. Đối với các trường hợp đặc biệt khác

do Hiệu trưởng nhà trường quyết định;

 1. Có trình độ tiếng Anh bậc 1 (A1) theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

 1. Có chứng chỉ tin học với trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng

công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông;

 1. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến nhiệm vụ

công việc được giao hoặc vị trí việc làm có yêu cầu (có thể bổ sung sau).

III. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN

DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Mỗi bộ Hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục II, khai phiếu đăng ký dự tuyển theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Thông báo này. Người dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 2. Bản chụp văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập: bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y. Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam.
 3. Bản chụp (photo) chứng chỉ có liên quan.
 4. Đối với người dự tuyển là đối tượng ưu tiên tuyển dụng thì nộp thêm các giấy tờ theo quy định.
 5. 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) đựng trong phong bì, ảnh chụp trong thời gian gần nhất từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

2. Hồ sơ trúng tuyển

Trong trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Lưu ý: Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển

 • Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 500.000đ/người.
 • Trường hợp không đủ điều dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/4/2020 đến hết ngày 06/5/2020.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, đề nghị thí sinh gửi trước bản mềm về Nhà trường theo địa chỉ: phongtccb@uneti.edu.vn. Sau thời gian cách ly thí sinh phải nộp bản cứng hồ sơ dự tuyển.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp:

+ Cơ sở 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại 0243 6339856  + Cơ sở số 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định - Điện thoại 02283 527272.

* Ghi chú: Tùy theo tình hình thực tế về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ban, Ngành chức năng, nếu có sự thay đổi Nhà trường sẽ có thông báo sau.

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

 

 (Bảng chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng theo Phụ lục I đính kèm)

 

 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG 

1. Hình thức xét tuyển Vòng 1:

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tiếp tục tham dự vòng 2. Vòng 2:
 • Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Hiệu trưởng quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100. - Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút. Thời gian thực hành do Hiệu trưởng quyết định phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 

2. Hình thức thi tuyển

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp Nhà trường không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

 Phần I: Thi Kiến thức chung 60 câu hỏi về Luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút. 

 Phần II: Thi Ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Hiệu trưởng quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại Điều này.

 Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1 quy định tại Điều này.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo từng phần thi, nếu đạt 50% trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi gồm: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì Hội đồng tuyển dụng viên chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm (thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết): 100 điểm.

Hình thức thi: Thi phỏng vấn hoặc thực hành hoặc thi viết.

Tuỳ theo vị trí tuyển dụng, Hiệu trưởng quyết định một trong các hình thức thi: phỏng vấn; thực hành hoặc thi viết và thời gian thi tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi phỏng vấn hoặc thực hành thì không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2.

3. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học

(i) Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
 • Thí sinh ứng tuyển vào vị trí việc làm có thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) bằng ngoại ngữ tại bảng Phụ lục II;

(ii) Người dự thi được miễn thi môn tin học (vòng 1) nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ngành công nghệ thông tin hoặc toán – tin.

4. Địa điểm, thời gian tuyển dụng

 • Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Cơ sở 456

Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 • Thời gian: Dự kiến tháng 5/2020

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Nhà trường sẽ thông báo các nội dung gồm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức; thời gian; địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển; kết quả thi tuyển, xét tuyển trên trang Website của Trường (theo địa chỉ: www.uneti.edu.vn) và niêm yết tại trụ sở của Trường tại cơ sở 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

 

       Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 • Các đơn vị trong toàn trường;        
 • Website nhà trường;                                                          (Đã ký)
 • Đăng tải trên các phương tiện thông tin khác;        
 • Lưu VT, TCCB.                                                    TS Trần Hoàng Long

   Dowload File Thông báo  

Download File Phụ lục