Sứ mạng - Triết lý - Mục tiêu giáo dục

27/04/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Khoa Công nghệ thông tin, tiền thân là bộ môn tin học thuộc Khoa Khoa học cơ bản, là một trong những đơn vị đầu tiên của trường ĐH KT-KT CN. Sau các giai đoạn nâng cấp và đổi tên, đến năm 2004, Khoa Công nghệ thông tin được chính thức thành lập sau khi Khoa Khoa học cơ bản tách thành hai khoa là Khoa Khoa học cơ bản và Khoa Công nghệ thông tin. Kể từ khi là một Khoa chuyên môn độc lập trong đào tạo nhân lực ngành Công nghệ thông tin và đi vào hoạt đông chính thức, Khoa Công nghệ thông tin đã xác định rõ các nội dung định hướng cụ thể sau:

Triết lý giáo dục: Học để biết cách và nâng cao khả năng tự học, rèn luyện bản thân, để hòa nhập và sáng tạo.

Sứ mệnh: Đào tạo, nghiên cứu dựa theo tiêu chuẩn kiểm định quốc gia, khu vực và quốc tế, trên nền tảng tri thức chuyên sâu về kỹ thuật nói chung và Công nghệ thông tin, Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu nói riêng theo định hướng ứng dụng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, Mạng máy tính & TTDL chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tầm nhìn: Trở thành cơ sở đào tạo, NCKH theo định hướng ứng dụng có uy tín cao về chuyên môn lĩnh vực Công nghệ thông tin trên cả nước vào 2030, có thể cung ứng tốt các dịch vụ chuyển giao công nghệ, sản xuất cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Giá trị cốt lõi: Chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Chất lượng lý thuyết gắn liền với chất lượng ứng dụng thực tiễn.

Chức năng: Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trường ĐH KT-KT CN có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo ngành Công nghệ thông tin, quản lý hoạt động KHCN, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý đội ngũ GV trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của ngành Công nghệ thông tin đã được phân công.

Nhiệm vụ:

- Quản lý GV và người học thuộc Khoa Công nghệ thông tin theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng CTĐT của ngành, chuyên ngành theo quy định của Bộ GD&ĐT; tổ chức biên soạn ĐCCT HP; tổ chức phát triển CTĐT, xây dựng các Đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến PPGD, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV, bảo đảm CĐR của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức KHCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành Công nghệ thông tin; huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV ngành Công nghệ thông tin, ngành Mạng máy tính & TTDL, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và NCKH, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho GV, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV và người lao động khác thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá CBQL, GV, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá CBQL trong Trường theo quy định của Nhà trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường phân công.

Những giá trị khác biệt: Đi đầu trong việc đào tạo theo định hướng ứng dụng, đưa các kết quả đào tạo, NCKH vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất;

Trải qua chặng đường 19 năm xây dựng và phát triển, Khoa CNTT đã đạt được nhiều thành tựu trong giảng dạy, NCKH, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất. Đến nay, tập thể Khoa CNTT đã được tặng nhiều Bằng khen của Bộ Công Thương (năm học 2008-2009; 2010-2011); liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng (2007); nhiều năm được công nhận là Tổ Lao động xuất sắc (2015, 2017, 2018). Ngoài ra, có nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương (2017; 2018, 2020, 2022), nhận Bằng khen của Bộ Công Thương (2015; 2016; 2017; 2018, 2019, 2021), Công đoàn Công thương Việt Nam (2016), Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Nam định (2016).

Định hướng: Trong thời gian tới, định hướng phát triển của Khoa CNTT là hướng tới mục tiêu phát triển công tác đào tạo cán bộ, nhân lực kỹ thuật có trình độ, chất lượng cao phù hợp với xu thế của thực tiễn xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, hướng tới tập trung vào các mục tiêu đổi mới trọng tâm có tính định hướng dài hạn, đó là: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT, Mạng máy tính & TTDL; phát triển năng lực học tập, tự học, tự nghiên cứu của SV; đào tạo các cử nhân kỹ thuật có nền tảng khoa học, có trình độ lý luận cơ bản, kiến thức chuyên môn về CNTT, Mạng máy tính & TTDL vững vàng, có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, có năng lực giải quyết được những vấn đề liên quan đến ngành đào tạo: khả năng viết được chương trình phần mềm; nắm được cơ chế hoạt động chung của hệ thống máy tính, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa CSDL của hệ thống; vận dụng được kiến thức về quản trị mạng, an ninh mạng, mạng không dây, truyền thông đa phương tiện, lập trình mạng, lập trình di động, ứng dụng dữ liệu web để phát triển các dự án website trong thực tế, có khả năng áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới trong thực tiễn sản xuất đáp ứng được các yêu cầu phát triển của xã hội.

 

 

T/M Khoa Công nghệ thông tin

Phó Trưởng khoa

Phụ trách Khoa

 

 

ThS. Cao Ngọc Ánh