Cơ cấu tổ chức

16/06/2019

I. Chi bộ khoa Công nghệ thông tin: 

Bí thư chi bộ: ThS. Nguyễn Hoàng Chiến

Phó bí thư chi bộ: ThS. Cao Ngọc Ánh

Chi ủy viên: ThS. Mai Mạnh Trừng

Hiện nay chi bộ có 12 đảng viên, lãnh đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn, công đoàn, thanh niên, tạo môi trường đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển.

II. Ban chủ nhiệm khoa

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: ThS. Cao Ngọc Ánh

Trợ lý khoa: ThS. Đường Tuấn Hải

 III. Bộ môn:

1. Bộ môn Hệ thống thông tin:

  Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách Bộ môn: GVC.NCS. Mai Mạnh Trừng

  Phó trưởng Bộ môn: TS. Bùi Văn Tân

   Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ lập trình; Cơ sở dữ liệu; Các hệ tri thức; Trí tuệ nhân tạo; Khai phá dữ liệu.

2. Bộ môn Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện:

   Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách Bộ môn : GVC.NCS. Nguyễn Hoàng Chiến

   Phó trưởng Bộ môn: NCS. Vũ Văn Đốc

   Lĩnh vực nghiên cứu: Mạng máy tính; An toàn thông tin; Lập trình di động; Ứng dụng dữ liệu web

IV. Công đoàn

1. Cơ sở Hà Nội

    Tổ trưởng: ThS. Lương Thị Thảo Hiếu

    Tổ phó:  ThS. Nguyễn Thùy Dung

2. Cơ sở Nam Định

    Tổ trưởng: ThS. Trần Thị Hương

V. Đoàn thanh niên

   Bí thư đoàn khoa: ThS. Lê Thị Thu Hiền

   Phó bí thư đoàn: ThS. Nguyễn Thùy Dung

 VI. Câu lạc bộ tin học

1. Cơ sở Hà Nội

  Chủ tịch: Th.S. Lê Thị Thu Hiền

  Ủy viên: Th.S. Lương Thị Thảo Hiếu

2. Cơ sở  Nam Định

   Chủ tịch: TS. Bùi Văn Tân

Tập thể khoa Công nghệ thông tin

Các hoạt động hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp của khoa CNTT