Khoa Công nghệ thông tin với cuộc thi Olympic Tin học

16/06/2019

 Theo thông lệ, hàng năm cứ đến giữa tháng 9 là khoa Công nghệ thông tin lại tất bật với những công việc chuẩn bị cho cuộc thi Olympic tin học cấp trường. Đây là một hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm nâng cao kỹ năng lập trình của học sinh sinh viên nhà trường và góp phần trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng mùa tựu trường, chào mừng ngày 20-10 và ngày 20-11. Năm nay, vòng 1 được tổ chức vào ngày 22/9 và kết quả đã có 12 sinh viên khối không chuyên và 15 sinh viên khối chuyên được lựa chọn thi tiếp vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 20/10. Các thí sinh đạt điểm cao ở vòng 2 sẽ tiếp tục tham gia ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 21 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 này.

Danh sách sinh viên lọt vào vòng hai cuộc thi Olympic tin học cấp trường năm 2012.

 
 

STT

 

Số BD

 

Họ tên

 

Ngày sinh

 

Lớp

 

1

 

OOC08HN

 

Giang Sơn

 

Hải

 

3/10/1991

 

ĐT3A1HN

 

2

 

OOC16ND

 

Nguyễn Tuấn

 

Trường

 

04/11/1991

 

ĐH ĐT 4AND

 

3

 

OOC17ND

 

Vũ Văn

 

Tuấn

 

08/08/1991

 

ĐH ĐT 4AND

 

4

 

OOC18ND

 

Nguyễn Thanh

 

Hải

 

08/09/1992

 

ĐH ĐT 4AND

 

5

 

OOC03ND

 

Phạm Văn

 

Hiến

 

10/10/1987

 

ĐH Tin K5ND

 

6

 

OOC15ND

 

Phạm Thành

 

Luân

 

24/03/1991

 

ĐH QT3AND

 

7

 

OOC22HN

 

Nguyễn Đức

 

Trung

 

8/6/1993

 

TN 20A1HN

 

8

 

OOC23HN

 

Nguyễn Văn

 

Trường

 

8/5/1992

 

QT20A3HN

 

9

 

OOC04ND

 

Trịnh Đình

 

Tiến

 

08/06/1992

 

CĐ Tin 20AND

 

10

 

OOC01ND

 

Trần Nhật

 

Quang

 

17/12/1993

 

ĐH Tin K5ND

 

11

 

OOC14HN

 

Lê Văn

 

Long

 

4/16/1993

 

QT20A3HN

 

12

 

OOC18HN

 

Lương Thị

 

Thu

 

7/30/1993

 

Tin 20A2HN