Kế hoạch Hội thảo giải pháp an ninh an toàn hiện đại trên nền công nghệ hãng HANWHA TECHWIN

07/07/2019

Theo kế hoạch đã được Ban Giám Hiệu nhà trường duyệt, Khoa lập kế hoạch sơ bộ về việc chuẩn bị hội thảo từ 17/7 đến 19/7. Đây là lần đầu tiên Khoa CNTT mời được 7 hãng công nghệ đem những giải pháp mới nhất đến chuyển giao cho giảng viên và sinh viên khoa CNTT. Để buổi Hội thảo thành công Khoa yêu cầu các Thầy/Cô theo phân công triển khai theo kế hoạch:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP THAM DỰ HỘI THẢO

CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐỀ: GIẢI PHÁP AN NINH AN TOÀN HIỆN ĐẠI TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ HÃNG HANWHA TECHWIN

STT

Tên Công ty

Họ tên

Chức vụ

1

Hanwha Techwin

Ông YU JIN SEOK

Giám đốc phụ trách khu vực

Châu Á Thái Bình Dương

2

Ông Tạ Quang Huy

Giám đốc thị trường Việt Nam

3

Viet Net

 

Ông Phan Thanh Sơn

CEO VietNet

4

Ông Phạm Văn Cường

Trưởng phòng Marketing

5

Socomec

Ông Daniel Pang

Regional Marketing Manager

6

Ông Yang Chun Jamus

IT Channel Sales Manager

7

GPS

Ông Lê Trường Phương

CEO GPS

8

Bà Phạm Thị Ngọc Tuyến

Trưởng phòng Marketing

9

Seagate

Ông Nguyễn Quang Đạt

Trưởng quản lý tại Việt Nam

10

Jablotron

Ông Ngô Minh Phát

CEO VietNet

11

Ông Nguyễn Mạnh Vinh

Giám đốc kỹ thuật

12

Tenda

Ông Jay

Giám đốc thị trường Việt Nam

13

Ông Nguyễn Duy Khánh

Sales Manager

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐỀ: GIẢI PHÁP AN NINH AN TOÀN HIỆN ĐẠI TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ HÃNG HANWHA TECHWIN

Thời gian: Từ 17/07/2019 đến ngày 19/07/2019

 

STT

 

Ngày

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

Công việc hậu cần chuẩn bị trước hội thảo

 

Thành phần

tham dự

 

Doanh nghiệp

 

Khoa CNTT

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

17/07

 

 

 

 

13h30-15h00

 

 

 

Setup thiết bị & trang trí cho buổi hội thảo ngày 18-19/07/2019

 

 

Setup và trang trí                      

 

- Chuẩn bị hội trường phòng hội thảo tầng 1, nhà HA8.

- Hỗ trợ các công tác khác với doanh nghiệp cho đến khi hoàn thành công việc. 

Doanh nghiệp  và Khoa CNTT

(Thầy Chiến, Thầy Trừng, Thầy Hải, Cô Phương Anh, Cô Oanh,Cô Đức Thầy Của)

 

2

 

15h30 – 16h30

 

Họp giữa doanh nghiệp với BGH Nhà trường và BCN Khoa CNTT

 

Tài liệu và các thiết bị

 

- Chuẩn bị hội trường HA8

- Phiên dịch tiếng Anh (Cán bộ trung tâm hợp tác quốc tế)

- Chuẩn bị một đường kết nối mạng Internet để demo thiết bị

Ban Giám Hiệu, Khoa CNTT (Thầy Chiến,Cô P.Hiền, Thầy Ánh, Thầy Trừng, Thầy Hải, Cô Phương Anh, Cô Oanh Cô Đức Thầy Của) và Doanh nghiệp  (có danh sách kèm theo).

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/07

 

 

 

8h30 – 11h30

 

Giải pháp công nghệ của Hanwha Techwin áp dụng vào công tác quản lý và đào tạo trong sinh viên nghành CNTT:

- Điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt. Kết nối cơ sở dữ liệu quản lý của nhà trường.

- Giải pháp xử phạt giao thông & giám sát phương tiện

- Giám sát đô thị toàn diện với 1-click PTZ thực tế. Mô hình thành phố thông minh

- Tích hợp AI vào camera thực tế của Hanwha Techwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu và các thiết bị

 

 

 

 

- Xe đưa giảng viên từ Nam định lên Hà nội tham dự hội thảo xuất phát lúc 6h. Sau khi liên hoan kết thúc hội thảo xe sẽ về Nam định. (BGH đã duyệt, kế hoạch chi tiết sẽ báo sau)

- Chuẩn bị hội trường phòng hội thảo tầng 1, nhà HA8

- Phiên dịch tiếng Anh (Cán bộ trung tâm hợp tác quốc tế)

-  Chuẩn bị tiệc trà giữa buổi hội thảo (Cô Phương Anh)

- Chuẩn bị địa điểm giao lưu sau kết thúc hội thảo giữa doanh nghiệp và giảng viên khoa CNTT (Cô Phương Anh)

 

 

Thành phần tham dự: Ban Giám Hiệu, Toàn bộ giảng viên khoa CNTT và khách mời.

Notes:

-Cô Đức, T.Của, Thầy Hải, Thầy Hoàn có mặt lúc 7h30 chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thảo.

- Cô Phương Anh: Cử đội TNTN hỗ trợ

 

 

 

4

 

 

14h00 – 17h00

 

Giải pháp mô hình phòng học thông minh - Trải nghiệm thực tế trên thiết bị (1 tiếng)

  - Giải pháp chống đột nhập và mô hình nhà thông minh từ Jablotron - thương hiệu Châu Âu (1 tiếng)

 - Giải pháp công nghệ Mesh mới nhất của Tenda (1 tiếng)

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/07

 

 

 

 

8h30 – 11h30

 

Giải pháp an ninh an toàn hiện đại của hãng Hanwha Techwin đáp ứng nhu cầu thực tế:  

- Công nghệ nhận diện khuôn mặt

- Công nghệ áp dụng vô chuỗi mô hình chuỗi bán lẽ

- Công nghệ áp dụng cho mô hình thành phố thông minh

- Áp dụng AI vào hệ thống camera giám sát

- Trải nghiệm mô hình thực tế trên hệ thống camera Hanwha Techwin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu và các thiết bị

 

- Chuẩn bị hội trường phòng hội thảo tầng 1, nhà HA8.

- Giảng viên khoa CNTT gồm: BCN Khoa, các bộ môn, Thầy Hải, C. Đức, T.Của, Cô Hà, Thầy Hoàn hỗ trợ các công tác cho doanh nghiệp

- Phụ trách đôn đốc sinh viên và hậu cần: Cô Đức, T.Của

- Phụ trách chung: Cô Phương Anh

 

Thành phần tham dự: Giảng viên và

Sinh viên khoa CNTT tham dự.

(Có ds kèm theo)

 

 

 

 

6

 

 

 

14h00 – 17h00

 

- Giải pháp trình chiếu không dây chuyên nghiệp

- Giải pháp hội nghị truyền hình

- Giải pháp mô hình phòng học thông minh - Trải nghiệm thực tế trên thiết bị

  - Giải pháp chống đột nhập và mô hình nhà thông minh từ Jablotron - thương hiệu Châu Âu

- Công nghệ & giải pháp mạng Tenda

           

Hình ảnh một số diễn giả: