Nhiệt liệt chào mừng ngày Giải phóng miền nam 30-4, ngày Quốc tế lao động 1-5