Cơ cấu tổ chức

16/06/2019

I. Chi bộ khoa Công nghệ thông tin: 

Bí thư chi bộ: Ths. Lê Thị Kiều Oanh

Hiện nay chi bộ có 13 đảng viên, lãnh đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn, công đoàn, thanh niên, tạo môi trường đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển.

II. Ban chủ nhiệm khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Hoàng Chiến

Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa,

nhchien@uneti.edu.vn

2

Phùng Thị Thu Hiền

Phó Trưởng khoa

ptthien@uneti.edu.vn

 III. Bộ môn:

1. Bộ môn Hệ thống thông tin:

  Trưởng bộ môn: GVC.TS. Phùng Thị Thu Hiền

  Phó trưởng bộ môn: GVC.NCS. Mai Mạnh Trừng

   Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ lập trình; Cơ sở dữ liệu; Các hệ tri thức; Khai phá dữ liệu.

2. Bộ môn Mạng máy tính và Công nghệ đa phương tiện:

   Trưởng bộ môn: GVC.TS. Trần Hồng Việt

   Phó trưởng bộ môn: Th.S. Cao Ngọc Ánh

   Lĩnh vực nghiên cứu: Mạng máy tính; An toàn thông tin; Lập trình di động; Ứng dụng dữ liệu web

IV. Công đoàn

1. Cơ sở Hà Nội

    Tổ trưởng: Th.S. Đào Thị Phương Anh

    Tổ phó:  Th.S. Trần Minh Đức

2. Cơ sở Nam Định

    Tổ trưởng: Th.S. Trần Thị Hương

V. Đoàn thanh niên

   Bí thư đoàn khoa: NCS. Bùi Văn Tân

   Phó bí thư đoàn: Th.S. Đào Thị Phương Anh

VI. Câu lạc bộ tin học

1. Cơ sở Hà Nội

  Chủ tịch: Th.S. Đào Thị Phương Anh

  Ủy viên: Th.S. Lê Thị Thu Hiền

2. Cơ sở  Nam Định

   Chủ tịch: NCS. Bùi Văn Tân