Chương trình Hội thảo CNTT năm học 2022-2023

11/04/2023

KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Tên Hội thảo: Giải pháp công nghệ thông tin trong thời đại 4.0

Chương trình hội thảo

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

13h30 – 13h55

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

 

2

13h55 – 14h00

Khai mạc hội thảo

Ban tổ chức

 

3

14h00 - 14h05

Đại diện Khoa phát biểu

Nguyễn Hoàng Chiến

 

 

 

Hội thảo chuyên môn

 

 

4

14h05 - 14h35

Giải pháp lưu trữ mạnh mẽ, hiệu quả và tự bảo vệ của IBM

Hoàng Anh Khoa – Công ty Innotel

 

5

14h35 - 15h10

Giải pháp dữ liệu trong thời đại 4.0 của Western D

Lê Trung Trường Giang – Công ty Western D Việt Nam

 

6

15h10 - 15h20

Giải pháp quản lý hạ tầng Data Center bằng DCIM của Delt

Trần Thế Phong – Việt Nét

 

7

15h20 - 15h50

Thảo luận

 

 

8

15h50 - 16h20

Giải pháp mạng không dây WIRELESS

Phạm Văn Cường, Công ty Việt Nét

 

9

16h20- 16h50

Hệ thống mạng LAN/WAN cho doanh nghiệp.

 

 Lương Công Luân, Công ty Việt Nét

 

10

16h50 – 17h00

Giải pháp VPN cho doanh nghiệp

Huỳnh Thanh Hải   – CEO – Innotel - Thuận Phong Group

 

11

17h00 – 17h15

Thảo luận