Chương trình đào tạo Đại học ngành Mạng máy tính và Truyền dữ liệu

16/06/2019

 

 Chương trình đào tạo Đại học ngành Mạng máy tính & truyền dữ liệu:

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung:

Đào tạo người học phát triển một cách toàn diện:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đào tạo kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có năng lực, giải quyết những vấn đề liên quan đến phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị, vận hành một hệ thống thông tin có khả năng thích nghi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

- Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu được trang bị vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sáng tạo và giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo. Là nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao có khả năng làm việc trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

Mục tiêu cụ thể:

a. Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

- Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học.

- Kiến thức tổng quan trong CNTT như cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, nguyên lý hệ điều hành, … và các học phần lựa chọn khác với số lượng các học phần lựa chọn phong phú;

- Kiến thức nền tảng trong Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu như cơ sở toán trong công nghệ, kỹ thuật điện tử, ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, kỹ thuật truyền thông, an ninh mạng, …

- Kiến thức chuyên ngành theo định hướng “Mạng máy tính” như quản trị mạng, thực hành an ninh mạng, mạng không dây, phân tích và thiết kế mạng, lập trình mạng, … và định hướng “Truyền thông” như truyền thông đa phương tiện, truyền thông di động, truyền thông quang, truyền thông số, …

- Sinh viên được chú trọng đào tạo về kỹ năng lập trình với các ngôn ngữ, môi trường lập trình tiên tiến, tỉ trọng thực hành cao và nhiều bài tập ứng dụng thực tế.

b. Về kỹ năng

Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có những kỹ năng sau:

- Sinh viên ra trường có kỹ năng trong việc phân tích, thiết kế, triển khai, cài đặt và quản trị các hệ thống/dịch vụ mạng và truyền thông;

- Có khả năng tư duy logic tốt, có năng lực sáng tạo để giải quyết các bài toán ứng dụng cụ thể, có năng lực tự học để nắm bắt tri thức, công nghệ, kỹ năng mới trong phát triển các hệ thống/dịch vụ mạng và truyền thông;

- Có khả năng đánh giá hiệu năng mạng, đánh giá được độ phức tạp và các ưu nhược điểm của các giải pháp kỹ thuật thông qua việc tìm kiếm và tổng hợp tài liệu cũng như các công cụ hiện đại để thử nghiệm, mô phỏng, giả lập các giải pháp kỹ thuật;

- Có kỹ năng trong các công việc quản trị mạng, quản trị hệ thống, kỹ sư phát triển phần mềm của các nhà cung cấp dịch vụ mạng và truyền thông, các công ty phát triển phần mềm và hệ thống hàng đầu trong và ngoài nước. Đặc biệt thích hợp cho các vị trí trong các lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao, công nghệ hiện đại và sáng tạo;

- Có khả năng làm việc theo nhóm hiệu quả ở nhiều vị trí khác nhau trong các cơ quan tổ chức phát triển và ứng dụng CNTT hàng đầu trong nước;

- Có khả năng ngoại ngữ để đọc, hiểu và trình bày vấn đề chuyên môn.

c. Về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

- Tôn trọng và thực hiện một cách chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Có ý chí không ngừng học tập phát triển trình độ chuyên môn.

- Có ý thức trách nhiệm với bạn bè, gia đình và xã hội.

d. Về vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có khả năng tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như một chuyên viên trong lĩnh vực Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mạng của xã hội. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu trong tương lai.

Các vị trí công tác có thể đảm nhận:

- Thiết kế, triển khai các giải pháp hệ thống mạng truyền dẫn cho các công ty, xí nghiệp, các khu công nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ Internet;

- Xây dựng, tư vấn triển khai ứng dụng mạng như quản lý sản xuất, quản lý nhân viên, truyền hình hội nghị, đài phát thanh, truyền hình...

- Quản trị hệ thống mạng: duy trì, bảo đảm hoạt động liên tục cho toàn hệ thống mạng, thi hành các kế hoạch backup, phòng chống rủi ro, hư hỏng;

- Tư vấn, hỗ trợ bảo mật hệ thống thông tin;

- Chuyên viên thiết kế mạng chuyên nghiệp: xây dựng các mạng máy tính an toàn, hiệu quả cho các đơn vị có yêu cầu;

- Chuyên viên vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông;

- Chuyên viên thiết kế và đảm bảo hoạt động các hệ thống mạng trong các doanh     nghiệp, cơ quan, trường học.

- Giảng viên, nghiên cứu viên về nhóm ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

e. Khả năng ngoại ngữ

- Có trình độ tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tương đương với 450 TOIEC.

- Có khả năng đọc hiểu được các tài liệu tiếng Anh.

2. Thời gian đào tạo:  4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 145 tín chỉ

            Trong đó:

  • Khối kiến thức giáo dục đại cương:                                             47 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                                              98 tín chỉ
  • Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành                                      27 tín chỉ
  • Kiến thức ngành, chuyên ngành (Phần lý thuyết)                  34 tín chỉ
  • Kiến thức ngành, chuyên ngành (thực hành, thực tập, ĐAMH) 28 tín chỉ
  • Khoá luận tốt nghiệp (Đồ án hoặc Luận văn tốt nghiệp)        9 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

- Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT- LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ sở đào tạo.

Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

đ) Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

e) Con nạn nhân chất độc màu da cam;

(Người dự thi thuộc đối tượng ở mục A a) phải có Quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền).

Chính sách ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1,0 điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi cho môn cơ bản.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của 1 đối tượng.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Điều kiện tốt nghiệp:

+ Theo quyết định số 43/2007/QĐ -BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Theo quyết định số 408/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

 

Download Bộ đề cương chương trình đào tạo ngành MMT &TDL