Chuẩn đầu ra ngành CNTT

09/04/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành theo quyết định số 785/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31/10/2018 của hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp)

I. Thông tin chung

1. Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Information technology)

2. Trình độ đào tạo: Đại học

II. Chuẩn đầu ra

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng:

 

Mã số CĐR

Nội dung chuẩn đầu ra

  1. Chuẩn về kiến thức

1.1.1

Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực

1.1.2

Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, pháp luật vào các vấn đề thực tiễn.

1.1.3

Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất.

1.1.4

Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.2.1

Hiểu biết và vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vào các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;

1.2.2

Hiểu biết và vận dụng giải thích được cơ chế hoạt động chung của hệ thống máy tính, các bộ phận, cấu trúc của máy tính, các nguyên lý cơ bản hệ điều hành của máy tính, sử dụng được các ứng dụng văn phòng để thực hiện các thao tác soạn thảo văn bản, tính toán thống kê, hay tạo bài truyết trình.

1.2.3

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức cơ sở về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, toán rời rạc, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính, xử lý tín hiệu, kỹ thuật điện tử số … để nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin và cách thức truyền dữ liệu.

1.3.1

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế các hệ thống thông tin, quản lý dự án, lập trình hướng đối tượng, Công nghệ Java để mô hình hoá, xây dựng, cài đăt, triển khai các bài toán đặt ra trong thực tiễn

1.3.2

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức về quản trị mạng, an ninh mạng, truyền thông đa phương tiện, lập trình .Net, lập trình mạng;

1.4.1

Hiểu biết và vận dụng những kiến thức về ứng dụng dữ liệu web, đồ hoạ máy tính để phát triển các dự án Website trong thực tế; vận dụng kiến thức về phát triển ứng dụng di động để xây dựng các ứng dụng trên thiết bị thông minh.

1.4.2

Hiểu và vận dụng các kiến thức về trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, công nghệ phần mềm,… kết hợp với khả năng khai thác sử dụng các công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp công nghệ thông tin; vận dụng kiến thức về mô phỏng để phân tích, đánh giá hiệu năng các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

1.4.3

Vận dụng tốt và làm chủ các công cụ cần thiết để phát triển các hệ thống phần mềm ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau; có khả năng phân tích và tổng hợp kiến thức, cập nhật được những thay đổi về công nghệ theo xu thế hiện đại.

  1. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm)

2.1.1

Vận dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; biết sử dụng các kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt.

2.1.2

Vận dụng xử lý được các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn.

2.1.3

Phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành chính xác các hệ thống thông tin, hệ thống mạng máy tính, hệ thống Website, …

2.1.4

Thành thạo lập trình và biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ.

2.1.5

Đọc hiểu chính xác tài liệu chuyên ngành, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

2.2.1

Vận dụng phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống;

2.2.2

Có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận. Vận dụng xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án liên quan có hiệu quả.

2.2.3

Có khả năng tự cập nhật những thay đổi, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học suốt đời; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và khả năng chịu áp lực trong công việc;

  1. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm

3.1.1

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.1.2

Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau.

3.2.1

Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3.2.2

Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

3.2.3

Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể.

 

III. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào;

- Làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin;

- Trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo;

- Có khả năng tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học.

IV. Khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp

- Có đầy đủ khả năng theo học các chương trình sau đại học tại các trường trong nước và ngoài nước.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ công việc được giao.

V. Các chương trình, tài liệu, chuẩn đã tham khảo

- Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin -  Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia HN.

- Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin – Đại học Cần Thơ.

- Chương trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin - Đại học Công nghiệp TP.HCM.

- Bachelor of Information Technology, Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Australia.

- Bachelor of Information Technology, Đại học RMIT, Australia.


Khoa Công nghệ thông tin