Bảo vệ thành công Đề tài cấp Bộ Công Thương 2019

24/12/2019

Thực hiện theo Quyết định số 3737/QĐ - BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019.  Vào 15h30 ngày 22/12/2019 tại P207, nhà B, số 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Hoàng Chiến báo cáo Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống mạng không dây phi cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ mạng ứng dụng trong mô hình trường Đại học".

Danh sách hội đồng  gồm:

1. PGS.TS. Phạm Văn Diễn  - Chuyên gia độc lập - Chủ tịch Hội đồng

2. PGS.TS. Tạ Cao Minh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Phó chủ tịch

3. PGS.TS. Lê Thanh - Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Ủy viên phản biện

4. PGS.TS. Nguyễn Long Giang - Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Ủy viên phản biện

5. PGS.TS. Trần Vệ Quốc - Chuyên gia độc lập - Ủy viên

6. TS. Nguyễn Văn Thiện - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Ủy viên

7. ThS. Đào Xuân Hiệp - Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương- Ủy viên thư ký khoa học

   Đến dự buổi bảo về đề tài cấp Bộ còn có đại diện các Đơn vị Đối tác Nhà trường; Cán bộ Phòng ban; Cán bộ Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

   Đại diện Chủ nhiệm Đề tài ThS. Nguyễn Hoàng Chiến trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao kết quả làm việc và sản phẩm của đề tài. Đề tài có tính ứng dụng cao trong thực tiễn làm cơ sở để nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành Mạng máy tính và Truyền dữ liệu trong Trường Đại học. Kết quả Đề tài xếp loại: Tốt.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Khoa CNTT - UNETI