HỘI THẢO KHOA HỌC - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu trong cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức” VÀO 8H.00 NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2020, TẠI PHÒNG 402 - 456 MINH KHAI - HÀ NỘI