Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024